Member ဝင္ၿပီး အားေပးၾကပါေနာ္....

ဝိုင္ အေၾကာင္း ဗဟုသုတ

Photo
၀ိုင္ ဟု ၾကားလိုက္ရံုျဖင့္ အနီေရာင္ အရည္ေလးမ်ားကို မ်က္ေစ့ထဲျမင္ေယာင္လာၾက၏။ ၀ိုင္ကို အရသာရွိရွိ ေသာက္ေတာမယ့္ဆိုရင္..
ေရွးဦးစြာ ၀ိုင္ထည့္ထားတဲ့ ဖန္သားၾကည္ၾကည္ ကလပ္ခြက္ကို စက္၀ိုင္းပံုပတ္ခ်ာလည္လွည့္လႈပ္ခတ္ေပးလွ်က္မွ ၀ုိင္္၏ရနံ ့ကို ရႈသြင္းကာ၊ တက်ိဳက္ခ်င္းစုပ္၍ စကၠန္ ့အနည္းငယ္ ငံုထားျပီးမွသာ အရသာခံမ်ိဳခ်ေသာက္ရပါသည္။ ဝိုင္ဆိုတာ အရက္ေတာ့မဟုတ္ေပမယ့္.. မ်ားမ်ားေသာက္ပါက၊ လူကိုမူးယစ္ေစတတ္ေသာ အေဖ်ာ္ယမကာ တစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။

အဂၤလိပ္စကားလံုး အကၡရာ Wine သည္ ေယဘုယ် အားျဖင့္ စပ်စ္သီးမွ ခ်က္လုပ္ထားေသာ ဝိုင္အရက္ကို ရည္ညႊန္းျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း၊ အျခားအသီးအနွံမ်ားမွ ခ်က္လုပ္ေသာ ဝိုင္အရက္ (ဥပမာ ပန္းသီးဝိုင္၊ စေတာ္ဘယ္ရီ၀ုိင္) စသည္တို ့ကိုလည္း " ဝိုင္ " ဟုသာ ေခၚဆိုသံုးနႈန္းေလ့ ရွိၾကပါသည္။ ၀ိုင္ခ်က္လုပ္အသံုးျပဳေသာ ထိုအသီးမ်ားထဲတြင္ပါရွိတဲ့ သဘာ၀သၾကားဓာတ္ကို ကေဇာ္ေပါက္ျခင္းျဖင့္ ၀ုိင္ ခ်က္လုပ္ျခင္းပါသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ဝိုင္နီ၊ ၀ိုင္ျဖဴ၊ Rose ၀ိုင္ (ေခၚ) Pink ၀ိုင္ ႏွင့္ စပါကလင္၀ိုင္ ဟူ၍ ၀ုိင္(၄)မ်ိဳးရွိပါသည္။ ဝိုင္နီကို စပ်စ္သီး အနီျဖင့္ ခ်က္လုပ္ပါသည္။ ေကာင္းမြန္ေသာ ၀ိုင္နီရရွိေစရန္အတြက္ စပ်စ္သီး၊ စပ်စ္ခြံ၊ စပ်စ္ေစ့မ်ားပါထဲ့၍ အခ်ဥ္ေဖာက္ေပးရ၏။ ၀ိုင္ျဖဴကို ေတာ့ စပ်စ္သီး အျဖဴျဖင့္ ခ်က္လုပ္ၾကပါသည္။ Rose ၀ိုင္ (ေခၚ) Pink ၀ိုင္ ဆိုသည္မွာ ၀ိုင္နီ ႏွင့္ ၀ိုင္ျဖဴမ်ားကို ေရာေႏွာေပါင္းစပ္ထားျခင္း မဟုတ္ဘဲ၊ အနီေရာင္ စပ်စ္သီးမ်ားကို အရည္ညွစ္ထုတ္ေခ်ထားျပီး ၀ိုင္ခ်က္လုပ္ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ အဲဒီ စပ်စ္ရည္ထဲမွာ စပ်စ္ခြံမ်ား က်န္ရွိမႈပမာဏ အနည္း/အမ်ား ႏွင့္ အသံုးျပဳထားေသာ စပ်စ္သီးခြံ အထူ/အပါးေပၚမူတည္ျပီးေတာ့ Rose ၀ိုင္၏ ပန္းေရာင္အႏု/အရင့္ ကြာျခားမႈ ျဖစ္လာပါသည္။ ဝိုင္အတြင္းမွာ အျမွဳပ္ထေနေသာ ဝိုင္ကို စပါကလင္ဝိုင္ဟု ေခၚၾကပါသည္္။ ၀ိုင္ ရဲ ့အေရာင္ကို ၾကည့္တဲ့အခါ၊ ၀ိုင္ထဲ့ထားေသာခြက္ကို ေလထဲတြင္ေျမွာက္ျပီး ၾကည္ရံုႏွင့္ အေျဖမွန္ကို မသိႏိုင္ပါဘူး။ ၾကည္လင္ေသာ အေရာင္ကိုေနာက္ခံထားျပီး၊ ၀ိုင္ခြက္ကို ၄၅ ံ C ေစာင္း၍ ၾကည့္ရပါသည္။ ၀ိုင္နီ မ်ားကို အစိမ့္ေရာင္ ရင့္ရင့္ (သို ့မဟုတ္) အနက္ေရာင္ ပုလင္းမ်ားတြင္ သိမ္းဆည္းထားေလ့ရွိပါသည္။ ထိုကဲ့သို ့ အေရာင္ရင့္ေသာပုလင္းမ်ားအတြင္း၌သာ ထည့္သြင္းသိမ္းဆည္းျခင္းျဖင့္ ၀ုိင္နီမ်ားရဲ ့သက္တမ္းကို ရင့္လာေစတယ္လို ့ဆိုၾကပါသည္္္။ ၀ိုင္ျဖဴမ်ားကိုမူ အစိမ္းေရာင္ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ (သို ့မဟုတ္) အ၀ါေရာင္ ပုလင္းမ်ား တြင္ထဲ့သြင္းထားေလ့ ရွိပါသည္္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၀ိုင္၏အေရာင္ကိုၾကည့္ျပီး၊ သက္တမ္းကို ခန္  မွန္းလို ့ရႏိုင္ပါသည္။ ၀ိုင္ျဖဴမ်ားသည္ သက္တမ္းရင့္လာပါက၊ ၀ုိင္၏အေရာင္မွာ ပိုမိုရင့္လာတတ္ပါသည္္။ ၄င္း၀ိုင္ျဖဴမ်ားကို သစ္ခ်သား စည္မ်ားအတြင္း သိုေလွာင္သိမ္းဆည္း ထားတဲ့ သက္တမ္းေပၚတြင္မူတည္ျပီးေတာ့လည္း အေရာင္ေျပာင္းတတ္ပါသည္။ ၀ုိင္နီမ်ားမွာမူ ၄င္းတို႔ သက္တမ္းပိုမိုရင့္လာသည္ ႏွင့္ အမွ် အေရာင္ပိုမိုေဖ်ာ့လာပါသည္။
၀ိုင္ပုလင္း ရဲ ့ အေရွ ့ဘက္ျခမ္းမွာ Brand Name၊ ၀ိုင္ထဲတြင္ပါတဲ့ စပ်စ္သီးမ်ားႏွင့္ အျခားအမ်ိဳး အမည္မ်ား၊ ထုတ္လုပ္တဲ့့ႏို္င္ငံ နဲ ့၀ိုင္ အမ်ိဳးအစားတို ့ကို ေဖာ္ျပထားေလ့ရွိပါသည္္။ ပုလင္းရဲ႕ ေနာက္ဘက္ျခမ္းမွာ စပ်စ္ခင္းမ်ားထြက္ရွိရာ ေဒသ၊ ၀ုိင္ျပဳလုပ္သည့္ နည္းစံနစ္မ်ား၊ ၀ုိင္အနံ ့အရသာႏွင့္တြဲဖက္စားသံုးသင့္ေသာဟင္းလ်ာမ်ား၊ ၀ိုင္ပုလင္းကိုထိန္းသိမ္းထားရွိ ရမည့္ အပူခ်ိန္၊ ၀ိုင္ထဲမွာ ပါတဲ့ Alcohol ရာခိုင္ ႏႈန္း တို ့ကို ေဖာ္ျပထားေလ့ရွိပါသည္္္။ ၀ိုင္ ကို အေမွာင္ခန္းႏွင့္ အေအးဓါတ္ရိွေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ႏွစ္ၾကာၾကာထားေလ အရသာပိုေကာင္းေလ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏွစ္ခ်ိဳ႕၀ိုင္ သည္ တန္ဘိုးျမင့္မားပါသည္။ ပုလင္းအဖံုးကို သစ္သားေခါက္တစ္မ်ိဳးျဖင့္ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိပါသည္။ ထုိသစ္သားေခါက္ ပုလင္းအခြံႏွင့္ ၀ိုင္က္ုိ အျမဲထိေတြ႕  ေနေစရန္အတြက္ ပုလင္းကို ေအာက္ဘက္သို႕ အနည္းငယ္ေစာင္းျပီး သိမ္းဆည္းေလ့ရွိပါသည္။ အဆိပ္ေငြ ့မ်ားထြက္သြားေစ ရန္ႏွင့္ ၀ုိင္၏ အနံ႔အရသာတို ့ယိုယြင္းမႈမရွိေစရန္အတြက္ ဤသို ့သိမ္းဆည္းရသည္ဟုဆိုပါသည္။
သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းထားသည့္ သက္တမ္း ကို လိုက္၍ ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါသည္။
၀ိုင္ မ်ားကို မသံုးေဆာင္မီ Wine Cooler အတြင္း အပူခ်ိန္ ၁၇ ံC ခန္ ့ ရွိေသာေနရာ တြင္ အခ်ိန္ ၁-နာရီ ခန္ ့ၾကိဳတင္ထားျပီး၊ ေသာက္သံုးမွသာ ၀ိုင္အရသာကို ပိုမိုေပၚလြင္ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ အနီေရာင္ ၀ိုင္မ်ားကို အခန္းအပူခ်ိန္(room temperature)မွာထား၍၊ အသားနဲ႕တြဲဖက္ စားေသာက္ေသာအခါ အရသာပိုမိုေပၚလြင္ျပီး၊ အျဖဴေရာင္ ၀ိုင္ မ်ားကိုေတာ့ ငါး၊အသုပ္ တို့ႏွင့္တြဲဖက္စားေသာက္ပါက အရသာပိုထူးပါသည္။

က်န္းမာေရးရႈေထာင့္ကၾကည့္ပါလွ်င္ ကမၻာေပၚတြင္ ဦးစားေပး ေသာက္သံုးသင့္ေသာအရည္ မွာ ေရ (သို ့မဟုတ္) ေရေႏြးၾကမ္း Green Tea ျဖစ္ျပီး၊ ဒုတိယအေနနဲ႕ေသာက္သင့္ေသာ အရည္မွာ အနီေရာင္စပ်စ္၀ိုင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆးပညာရွင္မ်ားက အၾကံျပဳထားၾကပါသည္။ ထို ့ေၾကာင့္ စပ်စ္၀ုိင္အနီကို လူၾကီး၊လူငယ္၊က်ား၊မ မေရြး ေသာက္သံုးသင့္ပါသည္။ အကယ္၍ ၀ိုင္ မ်ားမ်ားေသာက္မိရင္ေတာ့ မူးတာလဲ မဟုတ္ဘဲ၊ ရီေ၀ေ၀ ခံစားရပါမည္။ ေဆးပညာရွင္မ်ား၏အဆိုအရ စပ်စ္သီးအခြံတြင္ အိုမင္ရင့္ ေရာ္မႈကို ေနွးေကြးေစသည့္ ဓါတ္တစ္မ်ိဳး ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ “မအိုေဆး” ဟု ညႊန္းဆိုၾကပါသည္။၀ိုင္အနီကို ေဆး၀ါးအျဖစ္ ေန႔စဥ္ပံုမွန္ေသာက္သံုးသူမ်ားသည္ ႏွလံုးေရာဂါ မျဖစ္ေစပါ။ ေသြးတိုးကိုက်ေစသည့္ျပင္၊ ေသြးအတြင္း အဆီဓါတ္မ်ားကိုလဲ က်ေစပါသည္။ ထို႔ ျပင္အနီေရာင္၀ိုင္တြင္ ပါရွိေသာ သဘာ၀ ဓာတ္တိုးဆန္႔က်င္ပစၥည္းတစ္မ်ဳိး သည္ ႏွဴကလီးယားဓာတ္ေရာင္ျခည္ေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္ ထဲရွိဆဲလ္မ်ား ေသဆံုးျခင္းကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ ေၾကာင္း ယူေကအေျခစိုက္ တယ္လီဂရပ္သတင္းစာ တြင္ ေဖာ္ျပထားခဲ့ပါသည္။ ထိုအဆိုကို ပစၥဘတ္တကၠသိုလ္၏ သုေတသနအဖြဲ႕မွ လည္း ေထာက္ခံထားပါသည္။
သမိုင္းရာဇ၀င္မ်ားကိုေလ့လာၾကည့္ရာတြင္ လြန္ခ့ဲ့ေသာ BC 6000 ခန္ ့ကစ၍ ပါရွား (ေခၚ) အီရန္ သည္ ၊ ကမၻာေပၚတြင္ ပထမဦး ဆံုး စပ်စ္သီးျဖင့္ ၀ိုင္ကို စတင္ခ်က္လုပ္ေသာက္သံုးေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။ ထိုမွတဆင့္ အီဂ်စ္>ဂရိ>အီတလီီီ>စပိန္>ျပင္သစ္>အာေရဗ်> ဥေရာပေျမာက္ပိုင္း>ေရာမ>မကၠဆီကိုိ>ပီရူး>ကာလီဖိုးနီးယား>ၾသစေၾတးလ်>နယူးဇီလန္..
စသည္ျဖင့္ လက္ဆင့္ကမ္း ေရြ ့လ်ားလာခဲ့ ပါသည္။ အေနာက္ဥေရာပႏိုင္ငံ အားလံုးလိုလိုတြင္ စပ်စ္သီးမွသာ ၀ိုင္ခ်က္လုပ္ေလ့ ရွိၾကပါသည္။ အာရွတိုက္တြင္ေတာ့ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း ႏွင့္ တရုတ္တို ့တြင္ BC100 ခန္ ့က စတင္ေသာက္သံုးလာခဲ့ၾကျပီး၊ ထိိုမွတဆင့္ အာရွႏိုင္ငံအသီးသီးတို႔၀ိုင္ေသာက္သံုး ေသာဓေလ့ပ်ံ ့ႏွံ ့လာခဲ့ပါသည္။
“ ဂ်ပန္မွာ ဆာေကး၊ ျပင္သစ္မွာ ၀ိုင္၊ စေကာ့တလန္မွာ ၀ီစကီ၊ ရုရွမွာ ေဗာ့ဒ္ကာ ” ဟူေသာ ဆိုရိုးစကားရွိပါသည္။ မွန္ပါသည္။ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံထုတ္ ၀ိုင္အရက္မ်ားသည္ ကမၻာေပၚတြင္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားဆံုးျဖစ္ပါသည္။ ျပင္သစ္တို႔သည္ စပ်စ္သီးျဖင့္သာ ၀ိုင္ခ်က္ လုပ္ေလ့ရွိၾကပါသည္။ ေသာက္သံုးျပီးေသာအခါ ခံတြင္းထဲတြင္ သင္းပ်ံ ့ေသာေမႊးရနံ ့ႏွင့္အတူ အရသာရွည္ၾကာစြာ
စြဲက်န္ေနေစရန္ အတြက္ ငရုပ္ေကာင္းမွရရွိေသာ ပူရိန္းရနံ ့၊ သစ္ခြရနံ႔ ႏွင့္ ရင့္မွည့္ေသာ ဘလက္ဘယ္ရီသီး ရနံ ့တို ့ျဖင့္ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။
ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ ထုတ္ နံမည္ၾကီး ၀ိုင္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၾကရာ၊ Burgundy ၀ိုင္သည္လည္း အေကာင္းဆံုးစာရင္း၀င္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ အေရွ႕ပိုင္း ဘာဂန္ဒီနယ္သည္ ကမာၻေက်ာ္ ၀ိုင္ အရက္ အေကာင္းစားမ်ား ထုတ္လုပ္ရာနယ္ျဖစျ္ပီး၊ ထိုေဒသမွ ထြက္ရွိေသာ စပ်စ္သီးမ်ားျဖင့္သာ ၀ိုင္ ကိုခ်က္လုပ္ၾကပါသည္။ ထိုေဒသထြက္ စပ်စ္သီးအခြံမ်ားထဲတြင္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္မတူ တမူထူးျခားစြာ လူသားတို ့က်န္းမာေရးကို အက်ိဳးျပဳေစသည့္ saponins (ေခၚ) သဘာ၀ဖေယာင္းဓာတ္ ပမာဏ ျမင့္မားစြာပါရွိေသာေၾကာင့္ ေသြးထဲရွိကိုလက္စထေရာမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္စြမ္းရွိပါသည္။ ရွန္ပိန္(ခ်မ္ပိန္)ေဒသ မွ ထြက္ေသာအရက္ ကို ရွန္္ပိန္ အရက္ ဟု အမည္သညာျပဳ ေခၚၾကသကဲ့သို ့၊ Burgundy ေဒသမွထုတ္သည့္ ၀ိုင္ ကို Burgundy ၀ိုင္ ဟု ေခၚျခင္းျဖစ္ပါသည္။ နာမည္ေက်ာ္ စစ္ဘုရင္ နပိုလီယံ၏ favourate ၀ိုင္ ဟု ဆိုပါသည္။ ဘာဂန္ဒီ ၀ိုင္ အရက္ ၏ အေရာင္ မွာ နီညိဳ ေရာင္ (သို ့မဟုတ္) ၾကက္ေသြးေရာင္ ဆန္ဆန္ ျဖစ္ပါသည္။ အရသာမွာ ခ်ိဳသေယာင္ေယာင္္ ႏွင့္ ခါးသက္သက္ျဖစ္ျပီး၊ သက္တမ္းပိုၾကာလာေသာအခါ ခါးသက္သက္ အရသာ ရွိပါသည္။ အနီေရာင္အသားမ်ား၊ ခ်ိစ္မ်ားႏွင့္ အသားကင္အမ်ိဳးမ်ိဳးတို ့ျဖင့္ လို္က္ဖက္စြာသံုးေဆာင္ႏိုင္ေသာ ၀ိုင္ျဖစ္ပါသည္။
ထို၀ိုင္နီကို ေသာက္သံုးရံုသာမက၊ အမဲသား၊ ခ်ိစ္၊ ဂ်ံဳမႈန္ ့တို ျ့ဖင့္ စီမံေသာ ၾကက္သြန္နီ စြပ္ျပဳတ္ ထဲတြင္ ေန ့စဥ္ ဟင္းလ်ာအျဖစ္ ခ်က္ျပဳတ္စားသံုးေလ့ၾကပါသည္။ ဘာဂန္ဒီ အနီေရာင္ကို ျပင္သစ္ကဗ်ာဆရာမ်ားကလည္း တဖြဲ ့တႏြဲ ့စပ္ဆိုၾကပါသည္။ ယေန ့ကမၻာေပၚတြင္ ၀ိုင္ ႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာတို ့ကို စြဲလန္း ဆံုးႏိုင္ငံမွာ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္အေလ်ာက္၊ နံမည္ၾကီး၀ိုင္ပုလင္းမ်ားကို ထိုႏိုင္ငံရွိ နာမည္ေက်ာ္မ်ိဳးရိုးစဥ္ဆက္ခ်မ္းသာသည့္ သူေဌးၾကီး မ်ားက ေငြေၾကးေဒၚလာေသာင္းခ်ီ အကုန္က်ခံကာ၊ ေလလံဆြဲၾကၿပီး အပူအေအးထိန္းညိွထားသည့္ ၎တို ့၏ ဧည့္ခန္းမ်ားတြင္ အလွ ဆင္ထား ၾကပါသည္။ ထိုႏိုင္ငံ၏ ခရစၥတင္း ေလလံပြဲမ်ားတြင္ ၀ိုင္ အရက္ ေလလံဆဲြမႈမွာ ေရွးေဟာင္းနာရီ ႏွင့္ ပန္းခ်ီကား တို ့ၿပီးလွ်င္ လူၾကိဴက္ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ပါသည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္လည္း၊ ၀ိုင္အေျမာက္အမ်ားထြက္ရွိပါသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ဆန္ဖရန္စစၥကို ေျမာက္ဘက္ပိုင္းတြင္ Napa Valley ရွိပါသည္။ ထိုေဒသသည္ ပိစိဖိတ္ သမုဒၵရာ ႏွင္ ့နီးေသာေႏြးသမေဒသဇုန္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ စပ်စ္ပင္အၾကိဳက္ ရာသီဥတုျဖစ္၍၊ ထိုေဒသထြက္ စပ်စ္သီးမ်ားသည္ အနံ ့အရသာအထူးေကာင္းမြန္ၾကသည္။ ယေန ့ အေမရိကန္တြင္ Napa Valley ေဒသထြက္ ၀ိုင္ အမ်ိဳးအစားေပါင္း ၄၀-ေက်ာ္ရွိရာ၊ ၄င္းတို ့အနက္မွ နာမည္ေက်ာ္ၾကားလူၾကိဳက္မ်ားဆံုးျဖစ္သည့္ Beringer ၀ိုင္ ျဖင့္ မိတ္ဆက္ေပးပါမည္။ Beringer သည္ ၁၈၇၀ ခုႏွစ္ ေလာက္ကတည္းက ထုတ္လုပ္လာသည့္ ႏွစ္ခ်ိုဳ ့၀ိုင္ ျဖစ္ပါသည္။ ၀ိုင္နီအမ်ိဴးအစားျဖစ္ျပီး၊ ဧည့္ခံပြဲမ်ားတြင္ ေသာက္သံုးေလ့ရွိပါသည္။ သူ ့ခ်ည္းသက္သက္ ေသာက္သံုးပါက ေမႊးေမႊးအီအီ ရနံ ့ႏွင့္ခ်ိဳျမျမ အရသာ ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ အနီေရာင္ အသား၊ သစ္သီး၊ ခ်ိစ္ စသည့္အျမည္း မ်ားႏွင့္ တြဲဖက္ေသာက္သံုးသည့္အခါမွာေတာ့ ခါးသက္သက္ အရသာကို ခံစားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၀ိုင္ထဲတြင္ပါရွိေသာ တည္ၿငိမ္သည့္ အယ္(လ္)ကိုေဟာ အရသာေၾကာင့္ နာမည္ေက်ာ္ ေဂါက္သီးရိုက္ အေက်ာ္အေမာ္မ်ား အထူးႏွစ္ၿခိဳက္ လွ်က္ရွိၾကသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ထို ့ျပင္ Beringer ၀ိုင္ ျဖင္ ့ စီမံခ်က္ျပဳတ္ထားေသာ ၾကက္ရင္ပံုသားကင္သည္လည္း အလြန္အရသာ ထူးပါသည္။

အီတလီတို ့ကလည္း "အေကာင္းဆံုးဆိုေသာ ႏိုင္ငံျခားျဖစ္၀ိုင္မ်ားသည္ပင္ မိမိတို ့အီတလီႏိုင္ငံထုတ္၀ိုင္ကိုလိုက္မမွီ" ဟု ညႊန္းဆိုၾကပါ သည္။ အီတလီလူမ်ိဳးတို ့သည္ သမိုင္းမတိုင္မွီ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀၀၀ နီးပါးခန္
့ကတည္းက၊၀ိုင္ေသာက္သံုးေသာယဥ္ေက်းမႈ ထြန္းကားလာခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါသည္။ ၁၉ ရာစုႏွစ္ေရာက္ေသာအခါတြင္ ၀ိုင္ထုတ္လုပ္သူမ်ားသည္ ပုလင္းအတြင္းရွိ၀ိုင္ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ကာ သန္ ့ရွင္းလတ္ဆတ္ ၾကာရွည္ခံ ေစရန္အတြက္ ေဖာ့ဆို႔ မ်ားျဖင့္ ဖန္တီးတီထြင္ လာေသာေၾကာင့္ အီတလီ၀ိုင္ သည္ ကမၻာ့ေစ်းကြက္တြင္ ပိုမိုေက်ာ္ၾကား လာခဲ့ပါသည္။ ထိုေခတ္ထိုခါကတည္းကပင္ ဥေရာပႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမ်ားသို ့ သေဘၤာျဖင့္တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ခဲ့ၾကပါသည္။ ယေန ့ေခတ္ တြင္ေတာ့ online store ကဲ့သို ့ network marketing အျဖစ္ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ေရာင္းခ် ေရာင္းခ်ေနၾကျပီ ျဖစ္ပါသည္။အီတလီ၀ိုင္ မ်ားကို ျပည္တြင္းျဖစ္ စပ်စ္သီးျဖင့္သာ ခ်က္လုပ္ေလ့ရွိျပီး၊ ဘယ္ရီသီး၊ ဆီးသီး၊ ႏွင္းဆီ၊ သီးစံု၊ ေကာ္ဖီ စသည့္ရနံ ့တို ့ျဖင့္ ၀ိုင္အရသာကို အားျဖည့္ထားၾကပါသည္။ အီတလီ၀ိုင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည့္အနက္ Rosato Salento Rose ၀ိုင္ သည္ အမ်ိဳးသားေရာ/အမ်ိဳးသမီးၾကိဳက္ ၀ိုင္ အျဖစ္ ထင္ရွားလွပါသည္။ ထို၀ိုင္ကို စပ်စ္ျဖဴ၊ စပ်စ္နီ (၂)မ်ိုးစလံုးျဖင့္ေပါင္းစပ္ထုတ္လုပ္ထားျပီး၊ ေဆးဘက္၀င္ခ်ယ္ရီသီးရနံ႔ ကဲထား ေသာ ပန္းႏုေရာင္အဆင္း ရွိသည့္ Rose Wine (ေခၚ) Pink Wine အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါသည္။ လတ္ဆတ္ေသာ သစ္သီးစံုခ်ိဳရည္ အရသာ ရွိျပီး၊ အသားကင္၊
ဒိန္ခဲ၊ အသုပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတို ့အျပင္၊ တရုပ္အစားအစာ၊ ဂ်ပန္အစား အစာတို႔ျဖငလည္း တြဲဖက္စားသံုးၾကပါသည္။ ထို ့ျပင္ အရသာထူးေစရန္အတြက္ ပင္လယ္စာဟင္းလ်ာမ်ားထဲတြင္ ထည့္ကာ ခ်က္ျပဳတ္စားေလ့ရွိၾကပါသည္။ အယ္လ္ကိုေဟာ ၁၂% ပါ၀င္ေသာ ေၾကာင့္ မသံုးေဆာင္မီ wine cooler ထဲတြင္ အပူခ်ိန္ 8 ံC ခန္ ့အခိ်န္ (၁)နာရီေလာက္ၾကိဳတင္ထဲ့ထား၍ ေသာက္သံုးရပါသည္။

သမိုင္းအေထာက္အထားမ်ားအရ၊ ၁၅၅၅ ခုႏွစ္မွစ၍ ခ်ီလီႏိုင္ငံတြင္ စပ်စ္သီးမွ ၀ိုင္ခ်က္လုပ္ေသာက္သံုးေသာ ဓေလ့စတင္ခဲ့ပါသည္။ ၁၇၈၄ ခန္ ့တြင္ေတာ့ ခ်ီလီ၀ိုင္မ်ားသည္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ရင္ေပါင္တန္းကာ ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္တြင္ ေနရာတစ္ခု အျဖစ္ ခိုင္ခိုင္မာမာ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ သို ့ေသာ္ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္ခန္ ့တြင္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈျဖင့္ ၾကံဳေတြ ့ခဲ့ရျပီး၊ စပ်စ္သီးေစ်း ကစားရာမွ ၀ိုင္ထုတ္လုပ္မႈပမာဏ ထက္၀က္မွ် က်ဆင္းသြားခဲ့ပါသည္။ ၁၀-ရာစုႏွစ္ တစ္ခုစာမွ် ၀ိုင္ထုတ္လုပ္မႈတန္ ့ေနခဲ့ျပီး၊ ၁၉၉၀ ႏွစ္ဦးပိုင္းမွာေတာ့ ပံုမွန္အတိုင္း ျပန္လည္-လည္ပတ္လာႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ခ်ီလီႏိုင္ငံ၏ ေကာင္းမြန္ေသာပထ၀ီေျမအေနအထား ႏွင့္ ရာသီ ဥတုတို ့ေၾကာင့္ အနံ ့၊ အရသာ ႏွင့္ အရည္အေသြးျပည့္မွီေသာ စပ်စ္စုိက္ခင္းမ်ား ျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္ၾကပါသည္။ ထို ့ျပင္ အဆင့္အတန္းမီ ၀ါရင့္နည္းပညာမ်ားေၾကာင့္လည္း ခ်ီလီ၀ုိင္တို ့သည္ ကမၻာ့အလယ္တြင္ ပြဲလယ္တင့္လွ်က္ရွိပါသည္။ ခ်ီလီလူမ်ိဳးတို ့သည္ အခ်ဥ္အရသာကိုၾကိဳက္သည္ထင့္။ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္မတူဘဲ ၀ိုင္နီ ႏွင့္၀ိုင္ျဖဴမ်ားအားလံုးကို အခ်ဥ္ဓာတ္အရသာပါရွိေအာင္ ဇီးသီး၊dark ဘယ္ရီသီး စသည့္အခ်ဥ္သီးတို ့ျဖင့္ ေရာစပ္ေလ့ ရွိပါသည္။ စပ်စ္သီးအျဖဴ ျဖင့္ ခ်က္ထုတ္ထားေသာ Sauvignon Blanc White ၀ိုင္ျဖဴ သည္ ေဖ်ာ့ေတာ့ေတာ့ စိမ္း၀ါေရာင္အဆင္းရွိပါသည္။ Grape Fruit ႏွင့္ သစ္ေတာ္သီး မ်ား၏ လတ္ဆတ္တက္ၾကြေသာ ရနံ ့မ်ား သင္းပ်ံ ့ လွ်က္ရွိရာ၊ ထိုအခ်ဥ္ဓာတ္မ်ား၏လန္းဆန္းမႈက ၀ိုင္ အနံ ့အရသာႏွင့္ လိုက္ဖက္ညီလွပါသည္။ ၄င္းကို ႏႈတ္ျမိန္၀ိုင္အျဖစ္ သံုးေဆာင္ေလ့ ရိွျပီး၊ ဥေရာပဟင္းလ်ာမ်ားသာမက၊ အာရွအစားအစာမ်ားႏွင့္လည္း သင့္ေတာ္ေသာ၀ိုင္ျဖစ္ပါသည္။ ထို၀ိုင္ကို ပုစြန္ပင္လယ္စာအစပ္ ဟင္းလ်ာ တြင္ ေရာေႏွာခ်က္ျပဳတ္စားေလ့ရွိပါသည္။

ေတာင္အာဖရိက တြင္ ၁၆၅၉ ႏွစ္ဦးပိုင္းမွစ၍ ပထမဦးဆံုးေသာ၀ိုင္ကို Cape ျမိဳ ့မွ စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါသည္။ ယေန ့ Cape ျမိဳ ့၏ ၀ိုင္ထုပ္လုပ္ႏိုင္မႈ ပမာဏသည္ ကမၻာ ့အဆင့္ နံပါတ္(၇) ေနရာတြင္ရွိပါသည္။ ေတာင္အာဖရိက မွ ထုတ္လုပ္ေသာ ၀ိုင္တို ့သည္လည္း ထူးျခားေကာင္းမြန္ေသာအနံ ့အရသာတို ့ျဖင့္ စြဲေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။ ၀ိုင္အနီ၊ ၀ိုင္အျဖဴတို ့တို ့အျပင၊္ အခ်ဥ္ဓာတ္စူးသည့္ အ၀ါေရာင္ အဆင္းရွိသည့္၀ုိင္အျဖဴကိုလည္း ထုတ္လုပ္ပါသည္။ ထို၀ိုင္မ်ားအားလံုးကို ျပည္တြင္းျဖစ္ စပ်စ္သီးျဖင့္သာ ခ်က္လုပ္ၾကျပီး၊ ယေန ့ေတာင္အာဖရိကထုတ္္ Merlot Red ၀ိုင္ သည္ ကမၻာေပၚရွိ ၀ိုင္ႏွစ္သက္သူမ်ား၏ ႏႈတ္ဖ်ားတြင္ အလြန္ေရးပန္းစားလွ်က္ရွိပါသည္။ ေဒသထြက္ Merlot စပ်စ္သီးျဖင့္သာ ခ်က္လုပ္ထားကာ ေတာက္ပေသာပတၱျမားေရာင္ အဆင္းရွိသည့္ ၀ိုင္နီ အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါသည္။ ထို ့ျပင္ အရည္ရႊမ္းေသာ အနီေရာင္ ဘယ္ရီသီးတို ့၏ ေမႊးရနံ ့မ်ားျဖင့္ ေပါင္းစပ္ျပဳလုပ္ထား ေသာေၾကာင့္ အန့ံ အရသာႏွင့္ စပ်စ္သီး၏ အဖန္ဓာတ္တို ့ကို တခ်ိန္တည္း တျပိဳင္တည္းမွာ ခံစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ငံုမွ်ေသာက္ သံုးရံုျဖင့္ ခံတြင္းလိုက္ေစျပီး၊ အေမာေျပ လန္းဆန္းလာေစပါသည္။ အသားအမ်ိဳးမ်ိဳးတို့ျဖင့္ တြဲဖက္သံုးေဆာင္ႏိုင္ျပီး၊ အထူးသျဖင့္ ၾကက္သားကင္ျဖင့္ စားသံုးပါက၊ စြဲမက္ဖြယ္ အရသာကို ေပးစြမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို၀ိုင္ကို သူ ့ခ်ည္းသက္သက္ေသာက္သံုးရံုသာမက၊ ၀က္အသားလႊာ အခ်ိဳဟင္းလ်ာတြင္လည္း ေရာေႏွာခ်က္ျပဳတ္ျခင္းျဖင့္ အရသာပိုမိုေလးနက္လာေစပါသည္။

ၾသစေၾတးလ်သမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ားအရ Sydney ျမိဳ ့ေတာ္၏ Royal Botanic Garden မွာ စပ်စ္ခင္းမ်ားကို ၁၇၈၈ ခုႏွစ္တြင္ စတင္စမ္းသပ္စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ရာမေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၁၇၉၁ ႏွစ္ဦးပိုင္းတြင္ေတာ့ ေကာင္းစြာျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္လာခဲ့ေၾကာင္း၊ ၁၈၂၂ ခုႏွစ္ခန္ ့တြင္ ျပည္တြင္းဖူလံုရံုသာမက ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို ့ကုန္သြယ္ေဖာက္ကားလာႏိုင္ခဲ့ျပီး ေငြတံဆိပ္၊ ေရႊတံဆိပ္မ်ား ဆြတ္ခူးလာ ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ေလ့လာသိရွိရပါသည္။ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ ႏြယ္ခ်ိဳအစရွိေသာ ေဆးဘက္၀င္ဟင္းခတ္အေမႊး အၾကိဳင္တို ့ျဖင့္ ေရာစပ္ခ်က္ လုပ္ထားေသာ ခရမ္းေသြးေရာင္အဆင္းရွိ ၀ိုင္နီမ်ား၊ ပိုးစာသီးျဖင့္ ေရာစပ္ခ်က္လုပ္ထားေသာ ဖန္တန္တန္အရသာရွိသည့္ ၀ိုင္နီ မ်ား၊ သစ္ေတာ္သီးျဖင့္ ေရာစပ္ခ်က္ထားေသာ ေဖ်ာ့ေတာ့ေတာ့ အဆင္းရွိသည့္၀ိုင္ျဖဴမ်ား၊ ၀က္သစ္ခ်စည္ထဲ တြင္ သိုေလွာင္ထား ေသာ ႏူးညံ့ညက္ေညာေသာ အရသာရွိသည့္ ၀ိုင္ျဖဴမ်ား၊ ေရွာက္သီး (သို ့မဟုတ္) သံပုရာသီးတိုျဖင့္ ေပါင္းစပ္ထားေသာ အခ်ဥ္ ဓာတ္ကဲသည့္ စိမ္း၀ါေရာင္အဆင္းရွိ သည့္ ၀ိုင္ျဖဴမ်ား၊ပန္းသီးျဖင့္ေပါင္းစပ္ခ်က္ထားေသာ စပါကလင္ ၀ိုင္မ်ား..စသည္တို ့ကို ကုမၸဏီေပါင္းစံုက အရသာအမ်ိဳးမ်ိဳး တံဆိပ္မ်ိဳးစံု ျဖင့္ ခ်က္လုပ္ေရာင္းခ်လွ်က္ရွိပါသည္။ ၄င္းတို ့အနက္ Jacob’s Creek တံဆိပ္မွာ အထူးထင္ရွားပါသည္။ ၁၉၉၃ တြင္ Australian Exporter of The Year ကိုဆြတ္ခူးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထို ့ျပင္ ကမၻာအႏွံ ့၀ိုင္ျပပြဲမ်ားတြင္ ဆုတံဆိပ္ေပါင္း ၈၀၀ ေက်ာ္ခန္ ့ လက္၀ယ္ပိုင္ပိုင္ ရရွိထားျပီး ျဖစ္ပါသည္။ ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံထုတ္ Jacob’s Creek ၀ိုင္မ်ားကို ႏိုင္ငံေပါင္း ၆၀-ေက်ာ္တြင္ ႏွစ္ျခိဳက္စြာ လက္ခံေသာက္သံုး လွ်က္ရွိၾကပါသည္။ Shiraz Cabernet Red ၀ိုင္ ကို စပ်စ္သီး အနီ ေရာင္ျဖင့္ခ်က္လုပ္ျပီး၊ၾကက္ေသြးေရာင္ကဲ့သို ့ေသာ နီေစြးေစြး အေရာင္ရွိသည့္ ၀ိုင္နီျဖစ္ပါသည္။ ဆီးသီး၊ black ဘယ္ရီသီးမ်ား ၏ အနံ ့အရသာမ်ားႏွင့္ အေငြ ့အသက္မ်ားပါ၀င္ျပီး၊ vanilla ႏွင့္ oak အရသာတို ့၏ ခ်ိဳျမိန္ျခင္းကိုလည္း တျပိဳင္တည္းခံစားႏိုင္မည့္ ၀ိုင္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ၀ိုင္ထဲတြင္ ႏူးညံ့ေသာ အဖန္ဓာတ္အရသာလည္း ေရာယွက္ေန ပါသည္။ အသားကင္မ်ား၊ ၾကပ္တိုက္ထားေသာအသားမ်ား၊
အမဲ၊ သိုး၊ ၀က္ေပါင္ေျခာက္၊ sausage၊ အိႏိၵယအစားအစာမ်ားျဖင့္ တြဲဖက္ သံုးေဆာင္သင့္ေသာ၀ိုင္ျဖစ္ပါသည္။ ထို၀ိုင္ကို ခရစ္မတ္စ္ေန ့ကဲ့သို ့ေသာေန႔ ထူးေန ့ျမတ္မ်ားတြင္ မိသားစု ၀ိုင္းဖြဲ ့ေသာက္သံုး ေလ့ရွိၾက ပါသည္။ Shiraz Cabernet Red သည္ ဟင္းခ်က္၀ိုင္မ်ိဳးမဟုတ္ပါ။ သူ ့ခ်ည္းသက္သက္သာ ေသာက္သံုးရေသာ၀ိုင္ပါသည္။ ဗဟုသုတ အျဖစ္ တင္ျပရပါလွ်င္
ၾသစေတ်းလ်ႏိုင္ငံသား Kracher ဆိုသူ က ပံုမွန္အရက္ပုလင္း ၆၄၀လီတာ(၀ိုင္အရက္ခြက္ ၆၉၀၀၀ ခြက္) ႏွင့္ ညီမွ်ေသာ ၄၉၀ လီတာရွိ ၀ိုင္အရက္ပုလင္းၾကီးကို တီထြင္ ႏိုင္ခဲ့သျဖင့္၊ ၂၀၀၇ ခုႏွစ၊္ ႏို၀င္ဘာလ
၂၈ တြင္ ခ်ီးျမွင့္ေသာ ဂင္းနစ္မွတ္ တမ္း၀င္ကမၻာ့အႀကီးဆုံး ၀ိုင္(Wine)ပုလင္းႀကီး မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ရပါသည္။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးက ၀ိုင္မ်ားကို သူ ့ထက္ငါ ပိုမိုသာလြန္ေကာင္းမြန္ေအာင္ နည္းပညာမ်ားဆန္းသစ္၍ အျပိဳင္အဆိုင္ထုတ္လုပ္လွ်က္ရွိၾကရာ၊ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသည္ ၀ိုင္ပုလင္းအဖံုးမ်ားကို အလြယ္တကူလွည့္ဖြင့္ႏိုင္ရန္အတြက္ screw cap အဖံုးမ်ားကို မွ စတင္ဖန္တီးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ screw cap အဖံုးမ်ားသည္ ယခင္ေရွးရိုးေဟာင္း cork (သို ့မဟုတ္) ေဖာ့ဆို ့အဖံုးတို ့ထက္ ဖြင့္ရတာလြယ္ကူသည့္အျပင္ ၀ိုင္၏လတ္ဆတ္မွဳ၊ အနံ ့၊ အရသာ ပ်က္စီးျခင္းမွလဲ ကာကြယ္ ေပးပါသည္။ ထိုဆန္းသစ္မႈေၾကာင့္လဲ ၾသစေၾတးလ် ၀ိုင္ကို ကမၻာကအသိအမွတ္ျပဳ ခံရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၀ိုင္အေၾကာင္း ေျပာရလွ်င္ ေပၚတူဂီ ၀ိုင္ပါမွ ျပည့္စံုမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေပၚတူဂီ ႏိုင္ငံတြင္ ၀ိုင္ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ သမိုင္းေၾကာင္း ရာဇ၀င္ကိုတိတိက်က် ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေသာ္လည္းဘဲ၊ မ်က္ေမွာက္ကာလမွာေတာ့ ၀ိုင္အမ်ိဳးေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ ထုတ္လုပ္လွ်က္ ရွိေနပါျပီ။ Porto ျမိဳေ့တာ္မွ ထုတ္လုပ္ေသာ Port ၀ိုင္ မွာ အလြန္နံမည္ၾကီးပါသည္။ထိုႏိုင္ငံထြက္္ စပ်စ္သီးသာမက၊ ျပည္တြင္းျဖစ္ သၾကားကဲ၍၊ စပ်စ္သီး brandyအရက္အနည္းငယ္ေရာကာ ကေစာ္ေဖါက္ခ်က္လုပ္ေသာေၾကာင့္ ရရွိလာေသာ၀ိုင္၏ အရသာမွာ အခ်ိဳစူးရွ ျပီး၊ alcohol လဲမ်ားပါသည္။ alcohol ပါ၀င္ပမာဏ ၂၀%ထိ
ရွိေသာေၾကာင့္ အနီေရာင္ full-bodied ၀ိုင္ အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါသည္။ port ၀ိုင္ကို အခ်ိဳပြဲအမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင့္ ခ်ိစ္တို ျ့ဖင့္ တြဲဖက္စားေသာက္ေလ့ရွိၾကပါသည္။ ထို ၀ိုင္ကို ဟင္းလ်ာမ်ားတြင္ ခ်က္ျပဳတ္ေလ့မရွိဘဲ၊ ၀ိုင္အျဖစ္ သာအရသာခံ ေသာက္သံုးၾကပါသည္။ ႏွစ္ခ်ိဳ႕ေလ၊ အရသာမွာလည္း အထြတ္အထိပ္ ေရာက္ေလျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၀ိုင္ျပင္းျပင္းၾကိဳက္သူ မ်ားအတြက္ အလြန္အဆင္ေျပပါသည္။

ႏို ့ႏွင့္ ႏို ့ထြက္ပစၥည္းမ်ား ထြက္ရွိေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ဂုဏ္သတငး္ေက်ာ္ၾကားေသာ နယူးဇီလန္ ႏိုင္ငံသည္ ၁၈၁၉ ႏွစ္ ကတည္းကပင္ ကိုယ္ပိုင္စတိုင္ျဖင့္ ၀ိုင္ခ်က္လုပ္ေသာက္သံုးလာခဲ့ၾကပါသည္။
၁၉၉၀ ၀န္းက်င္ကာလမ်ားတြင္ ၀ိုင္ထြက္ရွိမႈ ၏ ၉% ေလာက္သာ ႏိုင္ငံျခားသို့တင္ပို ့ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း၊ ၂၀၀၂ ႏွစ္ေရာက္ေသာအခါမွာေတာ့ ၆၆% ထိ
တိုးျမွင့္ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ၀ိုင္ႏွစ္သက္သူ မ်ားကလည္း၊ နယူးဇီလန္၀ိုင္သည္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ေသာ ၾသစေၾတးလ် ၀ုိင္၏ အရသာကို လိုက္မွီသည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ုၾက ပါသည္။
အျဖဴေရာင္၀ိုင္တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ ျမက္ရနံ ့ႏွင့္ grape fruit ရနံ ့တို႔သင္းေနေသာ Marlborough Sauvignon Blanc ၀ိုင္ သည္ အရသာတစ္မ်ိဳးျဖင့္စြဲအားေကာင္းလွပါသည္။ ထို ့အျပင္ အထူးထင္ရွားလူၾကိဳက္မ်ားသည့္ Rose ၀ိုင္(ေခၚ) Pink ၀ိုင္ ႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပး လိုပါသည္။ စပ်စ္သီးအနီျဖင့္ ခ်က္လုပ္ထားသည့္ ပန္းေရာင္အဆင္းရွိေသာ ၀ိုင္ျဖစ္ပါသည္။ လတ္ဆတ္ေသာ
ဘယ္ရီသီး၊ စေတာ္ဘယ္ ရီသီး၊ ခ်ယ္ရီသီးႏွင့္ရက္စ္ ဘယ္ရီသီးမ်ား ၏ ႏွစ္ေထာင္းအားရဖြယ္ရနံ ့တို ့ႏွင့္ ၀ိုင္အရသာကိုပိုမိုေကာင္းမြန္ေပၚလြင္ေအာင္ ပံ့ပိုးေပးထား ပါသည္။ မပ်စ္လြန္း မက်ဲလြန္းေသာ medium body ၀ိုင္ အမ်ိဳးအစားျဖစ္ျပီး၊ အခ်ဥ္ဓာတ္ညီမွ်စြာ ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ တစ္က်ိဳက္ေလာက္ ေသာက္ လိုက္သည့္အခါ၊အာခံတြင္းတြင္ ႏူးညံ့ေျခာက္ေသြ ့မႈ အရသာကို ခံစားရရွိေစႏိုင္ပါသည္။ အနံ
အရသာ ျပင္းထန္ျခင္းမရွိဘဲ က်ား+မ မေရြး၊ အခ်ိန္ အခါမေရြး လြယ္္ကူစြာ ေသာက္သံုးႏိုင္ေသာ ၀ိုင္အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါသည္။ ထို၀ိုင္ကို ညစာ မသံုးေဆာင္မီအခ်ိန္၊ ညစာသံုး ေဆာင္ေနစဥ္ တစ္ေလွ်ာက္လံုး ႏွင့္အခ်ိဳပြဲစားသံုးေနခ်ိန္မ်ားတြင္ပါ ေသာက္သံုးႏိုင္သည့္ စြယ္စံုရ၀ိုင္အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါသည္။ Rose ၀ိုင္ကို ညေနခင္း ပါတီပြဲမ်ားတြင္တည္ခင္းဧည့္ခံျခင္းျဖင့္ ယေန ့နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံတြင္ ေခတ္တေခတ္၏ Fashionတစ္မ်ိဳးျဖစ္ေနပါသည္။ ထို၀ိုင္ကို Grouper (ေခၚ) ငါးစြပ္ျပဳတ္ဟင္းလ်ာမ်ားခ်က္ျပဳတ္ရာတြင္လဲ အရသာပိုမိုေပၚလြင္ေစရန္အတြက္ ဟင္းခတ္ အျဖစ္ အနည္းငယ္သံုးေလ ့ရွိၾကပါသည္။

တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ဟန္မင္းဆက္ လက္ထက္မွစတင္၍ မက္မြန္သီးျဖင့္ ၀ိုင္ခ်က္လုပ္ေသာက္သံုးလာခဲ့ၾကပါသည္။ ယေန ့တရုပ္ျပည္ တြင္ ဆန္ (သို႔မဟုတ္) လူးစပါး၏ ကဆီဓာတ္ကိုအခ်ဥ္ေဖါက္ထားေသာ yellow ၀ိုင္ (ေခၚ) ဆန္၀ုိင္ ကို လူၾကိဳက္မ်ား လွ်က္ရွိပါသည္။ ၁၀-ႏွစ္ႏွင့္အထက္သက္တမ္းရွိေသာႏွစ္ခ်ိဳ ့ဆန္၀ုိင္မ်ားကို ေသာက္သံုးရံုသာမက၊ရွာလကာရည္အျဖစ္ တရုတ္ ဟင္းလ်ာအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ခ်က္ျပဳတ္ ေလ့ရွိၾကပါသည္။ Zheijang ခရိုင္၏ Shaoxing ေဒသမွ ထြက္ရွိေသာ ဆန္၀ိုင္သည္ အထူးထင္ရွားပါသည္။ ထုိ၀ိုင္ကုိ အခန္းအပူခ်ိန္ မွာသာထိန္းသိမ္းထားေလ့ရွိျပီး၊ အလင္းေရာင္ႏွင့္မထိေတြ ့ေလ ပိုေကာင္းေလဟု ဆိုပါသည္။ ယေန ့တရုတ္ျပည္တြင္ ဆန္၀ိုင္ျဖင့္ ခ်က္ျပဳတ္ေသာ Drunken Chicken (ေခၚ)ၾကက္အရက္မူး ဟင္းလ်ာ သည္ တရုတ္ႏွစ္ကူးအခါသမယမ်ားတြင္မပါမျဖစ္ပါ။ ထို ့ျပင္ ကေလးမီးဖြားျပီးစ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကိုယ္ခံစြမ္းအားတိုးပြားျပီး၊ ေသြးလည္ပတ္မႈ ေကာင္းေစရန္အတြက္ ၾကက္ဥ၊ ၾကက္သား၊ ႏွမ္းဆီ ႏွင့္ ဆန္၀ိုင္ျဖင့္ ေၾကာခ်က္ထားေသာ ဟင္းလ်ာကို တရုတ္ရိုးရာဓာတ္စာအျဖစ္ စားသံုးေလ့ရွိၾကပါသည္။ တရုပ္ျပည္တြင္ Yellow၀ိုင္ကို ခ်ယ္ရီၤအရက္ အနည္းငယ္ေရာစပ္ကာ၊ အခ်ဥ္ေဖာက္ထားေသာ Sherry ၀ိုင္လည္း ရွိပါသည္။ သို ့ေသာ္ ဆန္၀ိုင္ေလာက္ အရသာမျပင္းဘဲ၊ alcohol နည္းကာ အတန္ငယ္ ခ်ိဳျမိန္ပါသည္။ Sherry ၀ိုင္ ကိုေတာ့ ဟင္းခ်က္ျပဳတ္ရာတြင္ သံုးေလ့မရွိဘဲ၊ ၀ုိင္အျဖစ္သာ ေသာက္သံုးၾက ပါသည္။

အိႏိၵယႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းတြင္ BC 100 ခန္ ့ကတည္းက ၀ိုင္စတင္ေသာက္သံုးလာခဲ့ၾကပါသည္။ အိႏိၵယႏိုင္ငံတြင္ ဂ်င္း၊ ပ်ားရည္ ႏွင့္ ပရေဆးအမ်ိဳးမ်ိဳးတို ့ျဖင့္ ခ်က္လုပ္ေသာ ေဆးဘက္၀င္ ၀ိုင္အမ်ိဳးေပါင္း
ေျမာက္မ်ားစြာ ရွိၾကပါသည္။ ယေန ့ အိႏၵိယ၀ိုင္ ေစ်းကြက္တြင္ စပ်စ္သီးျဖင့္ခ်က္လုပ္ထားေသာ အနံ အရသာျပည့္စံုသည့္ Bellissima ၀ိုင္ သည္ ၀ယ္လိုအားအေကာင္းဆံုး အနီေရာင္၀ိုင္ ျဖစ္ပါသည္။ ခံတြင္းလည္း ရွငး္ေသာေၾကာင့္ ႏႈတ္ျမိန္၀ိုင္အျဖစ္ ပါတီပြဲမ်ားႏွင့္ မင္းစိုးရာဇာပြဲမ်ားတြင္ တည္ခင္းေလ့ ရွိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အခ်ိဳပြဲ အမ်ိဳးမ်ိဳး။ သစ္သီးမ်ား၊ ခ်ိစ္မ်ားျဖင့္ တြဲဖက္စားပါက ၀ိုင္အရသာ ပိုမိုေပၚလြင္ပါသည္။

၀ိုင္ခ်စ္သူ စာဖတ္ပရိတ္သတ္တို ့ကို ဗဟုသုတအျဖစ္တင္ျပရပါလွ်င္၊ အာရွတိုက္တစ္ခြင္လံုးမွာ ၀ိုင္အေသာက္ဆံုးေသာ ႏိုင္ငံ သည္ ေဟာင္ေကာင္ ျဖစ္ပါသည္။ ISWR (ေခၚ) အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၀ိုင္သုေတသနအဖြဲ ့၏ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ စစ္တမ္းမ်ားအရ၊ ေဟာင္ေကာင္ရွိ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ၀ိုင္ေသာက္ႏႈန္းသည္ တစ္နွစ္လွ်င္ ပ်မ္းမ်ွ ၄.၇ လီတာရွိေၾကာင္း၊ ေနာင္ ၄-ႏွစ္ ၾကာေသာ အခါတြင္
၆.၀ လီတာ အထိ ေသာက္သံုးလာဖြယ္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေဟာင္ေကာင္တစ္ခြင္လံုး၏ ၀ိုင္ေစ်းကြက္တြင္ ျပည္ပမွ တင္သြင္းလာေသာ ႏိုင္ငံျခား ျဖစ္ ၀ိုင္အမ်ိဳးစံုလင္လွ်က္ရွိရာ၊ အထူးသျဖင့္ ျပင္သစ္မွသြင္းလာေသာ ၀ိုင္ မ်ားက ဗိုလ္စြဲလွ်က္ရွိပါသည္။

ယေန ့ျမန္မာျပည္၏ ၀ိုင္ ေစ်းကြက္တြင္ ႏိုင္ငံျခားျဖစ္ ၀ိုင္မ်ားသာမက၊ ျပည္တြင္းျဖစ္၀ုိင္မ်ားလည္း အမ်ိဳးစံုလင္လွပါသည္။ ေယဘုယ် အားျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားျဖစ္၀ုိင္မ်ားကို စပ်စ္သီးျဖင့္သာ ခ်က္လုပ္ေလ့ရွိေသာ္လည္း၊ ျမန္မာျပည္တြင္ေတာ့ မက္မန္း၊ စေတာ္ဘယ္ရီ၊ စပ်စ္၊ နာနတ္၊ ခ်ယ္ရီ္၊ ပန္းသီး စသည္တို ့ ကို အေျခခံ၍ '၀ိုင္' မ်ားကို တံဆိပ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ထုတ္လုပ္
ေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာျပည္အႏွံ ့၀ိုင္ေစ်းကြက္တြင္ ျပင္ဦးလြင္ ႏွင့္ ေတာင္ၾကီးတို ့မွ ထုတ္လုပ္ေသာ ၀ိုင္မ်ားက အလွဆင္ပံ့ပိုးေပးထားၾကပါသည္။ ရွမ္းေျမာက္ပိုင္း ကြတ္ခိုင္မွ ထြက္ရွိေသာ ခ်ဥ္ေစာ္ကား၀ိုင္ (quench wine) ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ထုတ္ ေတာင္ဇလပ္၀ိုင္ တို႕လည္း ရွိၾကပါ ေသးသည္။ ကုန္ၾကမ္းမ်ားျဖစ္ေသာ သၾကား ေစ်းႏွင့္သစ္သီးတို႕ ထြက္ရွိမႈေပၚမူတည္ျပီး ေစ်းအနည္းငယ္ ကြာဟမႈရွိတတ္ပါသည္။ ျမန္မာျပည္၏ ၀ိုင္ေစ်းကြက္တြင္ အရသာခ်ိဳရဲရဲရွိျပီး၊ အယ္လ္ကုိေဟာဓာတ္ေပါ့ေသာ မက္မန္း၀ိုင္သည္ ေစ်းအေပါဆံုးျဖစ္ျပီး၊ ခ်ဥ္ဖန္ဖန္ ျဖင့္အရသာေလးေသာ
စပ်င္၀ိုင္က ေစ်းအျမင့္ဆံုးျဖစ္ပါသည္။ ျပည္တြင္းျဖစ္ စပ်စ္၀ိုင္ တို ့ကိုႏိုင္ငံျခားသားမ်ားလည္း ႏွစ္္ျခိဳက္စြာ ေသာက္သံုးၾကပါသည္။ ထူးထူးျခားျခားအေနျဖင့္ တင္ျပရပါလွ်င္ အနံ ့အရသာ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေသာ
ျပည္္တြင္းျဖစ္ ၀ိုင္မ်ား အနက္၊ ေတာင္ၾကီးျမိဳ ့မွ စပ်စ္သီးျဖင့္ ထုတ္လုပ္ေသာ ေဒါင္းတံဆိပ္ပံု ေအးသာယာ၀ိုင္ သည္ ႏိုင္ငံျခား အဆင့္မီ အနံ ့အရသာႏွင့္ ျပည့္စံုေသာေၾကာင့္ ယမကာလုလင္တို ့အသည္းစြဲဟု သိရပါသည္။ "ေအးသာယာ၀ိုင္" ကို အနီႏွင့္ အျဖဴထုတ္လုပ္ျပီး၊ အရသာမွာ ခ်ဥ္တင္တင္ ဖန္တံတံ ရွိပါသည္။ အျဖဴက အခ်ိဳနဲနဲေပါ့ပါသည္။ ျမန္မာျပည္ တစ္ခြင္လံုး၏ နာမည္ၾကီး Super Market ၾကီးမ်ား၊ Liqure House မ်ား၊ စားေသာက္ဆုိင္မ်ားႏွင့္ Hotel ၾကီးမ်ားတြင္ ျပည္တြင္းျဖစ္၀ိုင္မ်ား သာမက၊ ႏိုင္ငံျခားျဖစ္ ၀ိုင္မ်ား အားလံုးကို ၀ယ္ယူ ရရွိႏိုင္ပါသည္။

အိမ္တြင္းျဖစ္၀ိုင္ခ်က္လုပ္နည္း။
၀ိုင္ခ်စ္သူမ်ားအတြက္ သတင္းေကာင္းေလးပါ။ မိမိဖာသာ အိမ္မွာ ၀ိုင္ခ်က္လို႔ရတဲ့့ လြယ္ကူေသာ နည္းေလးျဖစ္ပါတယ္။ ၀ိုင္ခ်က္လုပ္ရန္ အတြက္ မခ်ဥ္လြန္းမခ်ိဳလြန္းေသာ မိမိႏွစ္သက္ရာ အနီေရာင္သစ္သီီးေဖ်ာ္ရည္၊ သန္ ့ရွင္းလတ္ဆတ္ေသာ ဖန္ကရားႏွင့္ ထိုဖန္ကရားကို လံုေအာင္ပိတ္သည့္ရာဘာဗူးစို႕ တို ့လိုအပ္ပါသည္။ ဒီ၀ုိင္ခ်က္နည္းက အရသာနဲနဲျပင္းပါသည္။ ၄င္း၀ုိင္ကို
ဟင္းလ်ာမ်ားခ်က္ျပဳတ္ရာ တြင္လည္း သံုးလို ့ရပါသည္။ လူဦးေရ ၃၂ ေယာက္စာ ေသာက္သံုးရန္အတြက္ ၀ုိင္ ၁-ဂါလံ ခ်က္လုပ္ေသာနည္း ျဖစ္ပါသည္။

ပါ၀င္မႈ
၀ုိင္ေဖာက္သည့္ကေဇာ္မႈန္ ့ ၀.၂၅ ေအာင္စ၊ သၾကား (စားပြဲတင္ခြက္) ၄-ခြက္၊
သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္ ၁၂-ေအာင္စ၊ ေရေအးေအး ၀.၈ ဂါလံ တို ့လိုအပ္ပါသည္။

ျပဳလုပ္နည္း
ေရွးဦးစြာ၀ိုင္ခ်က္တဲ့ ကေဇာ္မႈန္ ့၊ သၾကားႏွင့္ အခ်ိဳရည္တို ့ကို ဖန္ကရားထဲေလာင္းထည့္ပါ။ သၾကားအရည္ေပ်ာ္သြားေသာအခါ ေရထဲ့ျပီး၊ ရာဘာဗူးစို႔ျဖင့္ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ပိတ္ထားလိုက္ပါ။ ျပီးရင္ ေအး၍ေျခာက္ေသြ႕ေသာေနရာတြင္ ထားေပးပါ။ တစ္ရက္အတြင္းမွာပင္ သၾကားမ်ားအခ်ဥ္ေပါက္ကာ alcohol အျဖစ္ ေျပာင္းသြားျပီး၊ ဖန္ကရားထဲတြင္ ပူစီေပါင္းေဘာလံုးေလးမ်ားျပည့္လာသည္ကို ေတြ ့ျမင္ရ ပါမည္။ ထို ့ေနာက္ ေဘာလံုးေလးမ်ားသည္ gas အသြင္သို ့ေျပာငး္ကာ ၀ုိင္ျဖစ္လာပါသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ေသာက္လို ့ရပါျပီ။ သို ့ေသာ္ ၀ုိင္ျဖစ္ျပီး ရက္သတၱ ၆-ပတ္ၾကာမွ ေသာက္ပါက အရသာ ပိုေကာင္းပါသည္။

Calmari Macaronatha ဟင္းလ်ာ
လြယ္ကူရိုးရွငး္ေသာ အဆင့္ျမင့္ဂရိဟင္းလ်ာ တစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ အီတလီေခါက္ဆြဲထဲတြင္ ခရမ္းခ်ဥ္သီးအႏွစ္ႏွင့္ ေရဘ၀ဲအသားတို ့ေရာျပြြမ္းကာ၊ သိုးႏို ့ျဖင့္လုပ္ထားေသာခ်ိစ္တို ့ကို အေပၚယံမွ
ျဖဴးထားသည့္ ဟင္းလ်ာျဖစ္ပါသည္။ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ ၁၅-မိနစ္သာၾကာျမင့္ျပီး၊ မိနစ္ ၄၀ ခန္ ့သာ အခ်ိန္ေပးခ်က္ျပဳတ္ရပါသည္။

ပါ၀င္မႈမ်ား
လူ ၄-ဦးစာအတြက္ အီတလီေခါက္ဆြဲ ၂ ၁/၂ ခြက္၊ ေဆးေၾကာသန္ ့စင္ထားေသာျပည္ၾကီးငါး ၁-ေပါင္၊ ၀ိုင္နီျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ Vinegar ၁/၄ ခြက္(စားပြဲတင္ခြက္)၊ သံလြင္ဆီစစ္စစ္ ၆ ဇြန္း(စားပြဲတင္ဇြန္း)၊
ႏုပ္ႏုပ္စင္းထားေသာ ၾကက္သြန္ျဖဴ ၄-မႊာ၊ လွီးစိပ္ထားေသာ ၾကက္သြန္နီ ဥၾကီး ၁-လံုး၊ ေခ်ထားေသာခရမ္းခ်ဥ္သီး ၁ ၁/၂ ခြက္၊ ၀ိုင္ျဖဴ ၁/၄ ခြက္၊ သံပုရာရည္ ၁/၂ ခြက္၊ ပိုင္းထားေသာသစ္ၾကပိုးေခါက္ ၁-ခု၊ ကရေ၀းရြက္ ၂-ရြက္၊ ပင္စိမ္းရြက္ေျခာက္မႈန္ ့ ၁/၄ ဇြန္း၊ oregano အေျခာက္မႈန္ ့ ၁/၂ ဇြန္း၊ အရသာအတြက္ဆားနဲ ့ငရုပ္ေကာငး္အနည္းငယ္၊ ျခစ္ထားေသာMizithra ခ်ိစ္ (ေခၚ) ခ်ိစ္အျဖဴေရာင္ ၁/၂ ခြက္တို ့လိုအပ္ပါသည္။

ခ်က္ျပဳတ္နည္း
အဆင့္(၁) အိုးၾကီးၾကီးတစ္လံုးထဲတြင္ ဆားနည္းငယ္ႏွင့္ ေရထဲ့၍ ဆူေအာင္တည္ပါ။ ေရဆူလာပါက pasta ထဲ့၍ ၈-မိနစ္ေလာက္ခ်က္ျပီး ေရစစ္ထားပါ။
အဆင့္(၂) sauce pan ေသးေသးတစ္ခုထဲတြင္ ျပည္ၾကီးငါးတို ့ကို ေရ ၃-ခြက္၊ အနီေရာင္ ၀ိုင္ Vinegar တို ့ျဖင့္ေရာ၍ ၁၀-မိနစ္ ေလာက္ျပဳတ္ပါ။
ျပီးရင္ေရစစ္ျပီး၊ တစ္ကိုက္စာအေနေတာ္ အတံုးကေလးမ်ား လွီးျဖတ္ပါ။
အဆင့္(၃) အေၾကာ္အိုးၾကီးၾကီး တစ္လံုးထဲတြင္ သံလြင္ဆီထဲ့၍ အပူေပးပါ။ ဆီပူလာပါက၊ ၾကက္သြန္နီ ႏွင့္ ၾကက္သြန္ျဖဴမ်ားေပ်ာ့လာ သည္အထိ ဆီသတ္ပါ။
(ၾကက္သြန္တို ့အေရာင္မညိဳလာေစရန္သတိျပဳပါ)။ ထို ေ့နာက္အိုးထဲသို႕ျပည္ၾကီးငါး ထည့္၍ ၂-မိနစ္ခန္ ့လွိမ့္ေပးပါ။ ျပီးရင္ ခရမ္းခ်ဥ္သီးအႏွစ္၊ ၀ိုင္ျဖဴ ႏွင့္သံပုရာရည္တို ့ေလာင္းထည့္ပါ။ သစ္ၾကပိုးေခါက္၊
ကရေ၀းရြက္၊ပင္စိမ္းမႈန္ ့၊ အီတလီေခါက္ဆြဲ၊ ဆား၊ ငရုပ္ေကာင္း တို ့ထည့္ပါ။ မီးေအးေအးျဖင့္ ပူလာသည္အထိ မိနစ္ ၂၀ ေလာက္ခ်က္ပါ။ ထိုသို ့ခ်က္ျပဳေနစဥ္
မၾကာခဏ အဖံုးဖြင့္၍ ေမႊေပးပါ။
အဆင့္(၄) ထို ေ့နာက္မီးဖိုမွခ်၍ pasta ျဖင့္ ေရာပါ။ ျပီးရင္ ျခစ္ထားေသာအျဖဴေရာင္ခ်ိစ္ကို အေပၚမွျဖဴးကာစားသံုးႏိုင္ပါျပီ။(ထိုဟင္းလ်ာ ကို တရုတ္ဟင္းလ်ာ အစားအစာမ်ား ႏွင့္ အခ်ဥ္ရည္ေဆာ့စ္ တို ့ျဖင့္
တြဲဖက္၍လည္း စားေသာက္ႏိုင္ပါသည္)

1 comment:

 1. ဝိုင္လုပ္နည္းေလးကို ေဖၚျပထားတဲ့အတြက္ အလြန္ပင္ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ား
  ဗာဟုသိပၸဥၥမဂၤလာတရားကိုေဝငွတဲ့အတြက္ ေလးစားခင္မင္မိပါသည္။
  ကၽြန္ေတာ့ရဲ႕ facebook လင့္ေလးပါတြဲေပးလိုက္ပါတယ္ခင္ဗ်ား
  https://web.facebook.com/doe.gyi.90087001
  ခင္မင္ေလးစားစြာျဖင့္
  ဒိုးႀကီး

  ReplyDelete

သူငယ္ခ်င္း... ဒီပို႕စ္ေလးနဲ႔ပတ္သက္ျပီးေတာ့ သူငယ္ခ်င္းရဲ႕ အျမင္ေလးကို ေဖာ္ျပေပးပါဦး။သူငယ္ခ်င္းရဲ႕ comment တစ္ခုဟာ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ အားေဆးတစ္ခြက္ပါ။ဒါေၾကာင့္ အမွတ္တရ စကားေလးေတြ ေျပာၿပီး အၾကံဥာဏ္ ေလးေတြ ေပးခဲ့ပါဦးဗ်ာ။

သူငယ္ခ်င္း... မွတ္ခ်က္ေပးလိုပါက အကြက္ထဲ ေရးခ်င္တာ ေရးၿပီး အရင္ဆံုး
WORD VERIFICATION မွ ကုဒ္နံပတ္မ်ားကို မွန္ကန္စြာ ရိုက္ထည္႔ပါ။

Google အကြက္ေလးကို ႏွိပ္ပါ။ Name/URL ေရြးႏွိပ္ပါ။ ၿပီးရင္ Name မိမိနာမည္
URL ေနရာေလးတြင္ မိမိရဲ႕ဆိုက္လိပ္စာ ဒါမွမဟုတ္ (အီးေမး)ေရးၿပီး Publish Your
Comment ေနရာေလးကို ႏွိပ္ပါ။

စာဖတ္သူမ်ား ေရးသားလာေသာ မွတ္ခ်က္မ်ားကို စီစစ္၍သာ လက္ခံ ေဖာ္ၿပေပး
ေနပါ၍ စာဖတ္သူမ်ား ေပးလာေသာ မွတ္ခ်က္ မ်ားကို ခ်က္ခ်င္းၿမင္ရမည္
မဟုတ္ပါ။

ထို႕ေၾကာင့္ အတည္ျပဳျပီးေၾကာင္းကိုေတာ့ ေနာက္ထပ္တစ္ၾကိမ္ ျပန္လည္လာေရာက္ၾကည့္ရွဳဖို႕ေတာ့ ဖိတ္ေခၚလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

လာေရာက္ဖတ္ရွဳတဲ့ သူငယ္ခ်င္းတို႕ကို ခင္မင္ေလးစားလ်က္.......
လင္းယံခ ျမန္မာစာ